آلبوم من ◂ آیت الله محمد صادق نجمی
آیت الله محمد صادق نجمی در حال سخنرانی در جبهه در جنگ هشت ساله ایران و عراق