تاریخ حرم ائمه بقیع و آثاردیگر در مدینه منوره
54 بازدید
ناشر: انتشارات مشعر
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب پس انتشار مقالات مختلف در خصوص تاریخ حرم ائمه بقیع درفصلنامه میقات حج منتشر شده است . بخشهای مهم کتاب شامل جایگاه و اهمیت بقیع ، انگیزه تخریب این مکان ، روضه شریف ، کنکاشی پیرامون بیت حضرت زهرا می باشد. تاریخ حرم ائمه بقیع در 375 صفحه توسط انتشارات مشعر منتشر شده است.